پروژه ها

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت فصل اول آریائیان امیرارسلان

راهبری ایمن و مستمر تاسیسات چاههای، مراکز جمع آوری و تفکیک
انجام خدمات تهیه و پخت، سرو و توزیع سه وعده غذا در منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی
خدمات مستغلاتی در مشهد، خانگیران و شهرک های نفت
پروژه فضای سبز شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در سرخس